Ελληνικό Παιδικό Μουσείο - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για τη δημιουργία Κινητού Μουσείου και για τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του για περίοδο δύο ετών. Το Μουσείο θα ταξιδεύει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με σκοπό να προσεγγίσει παιδιά και ενήλικες που δεν έχουν υπό κανονικές συνθήκες την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με Μουσεία αυτού του είδους και ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα. 
Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα από μια ομάδα νέων επιστημόνων. Στόχος του είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους στο έπακρο, ώστε να εξελιχθούν σε ευαισθητοποιημένους πολίτες. Το Μουσείο διοργανώνει πλήθος εκπαιδευτικών, διεπιστημονικών προγραμμάτων για παιδιά και ενηλίκους. Στόχος των προγραμμάτων είναι η εξοικείωση των παιδιών με τις τέχνες, το Μουσείο και την πολιτιστική και τεχνολογική κληρονομιά της Ελλάδας.