Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ) - Κάλυψη λειτουργικών εξόδων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ)

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων
To Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» συμμετείχε στην ομάδα χορηγών, τα μέλη της οποίας ανέλαβαν την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ΕΛΙΑ για τρία χρόνια.

Tο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο συλλέγει, συντηρεί, ταξινομεί, ερευνά και εκδίδει αρχειακό και έντυπο υλικό του 19ου και 20ού αιώνα, δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύγχρονη ιστορία και τον πολιτισμό της Eλλάδας.