Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ)

Εργασίες ανακαίνισης

Εργασίες ανακαίνισης στο νέο κτίριο του Aρχείου.