Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ) - Έκδοση - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ)

Έκδοση
Χρηματοδότηση έκδοσης του βιβλίου με τίτλο Ποντοπόρεια με θέμα τα ιστιοφόρα και τα ατμόπλοια ελληνικής πλοιοκτησίας (1830-1939).

Στο βιβλίο αναφέρεται το όνομα κάθε σκάφους, ο πλοιοκτήτης, ο τύπος, η σημαία, το εκτόπισμα, οι νηολογήσεις και οι ημερομηνίες  νηολόγησης, οι σχετικές πηγές νηολογίων και η χρονολογία ναυπήγησης.