Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ)

Έκδοση

Χρηματοδότηση έρευνας και έκδοσης του βιβλίου Πλωτώ με θέμα την ιστορία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας από το 1750 έως το 1950.