Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ) - Έκδοση - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ)

Έκδοση

Χρηματοδότηση έρευνας και έκδοσης του βιβλίου Πλωτώ με θέμα την ιστορία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας από το 1750 έως το 1950.