Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ) - Έκδοση - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ)

Έκδοση
Χρηματοδότηση της έκδοσης του δίγλωσσου βιβλίου Το Ένδυμα στην Aθήνα στο γύρισμα του 19ου  αιώνα.