Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ) - Έκδοση - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ)

Έκδοση

Χρηματοδότηση έρευνας με σκοπό τη συγγραφή και την έκδοση του βιβλίου με τίτλο Ευπόμπη, με θέμα την ιστορία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας κατά την περίοδο 1950-2000.