Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την παροχή άμεσης βοήθειας στους κηδεμόνες παιδιών που έχουν χάσει τους γονείς τους στην Ελλάδα, καθώς και για την υποστήριξη του οργανισμού με σκοπό την ανανέωση του επικοινωνιακού υλικού του προκειμένου να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του.