Ελληνικό Ινστιτούτο Μελετών Αρχαίας & Μεσαιωνικής Αλεξάνδρειας

Αρχαιολογική έρευνα

Χρηματοδότηση υποθαλάσσιας έρευνας στην Aλεξάνδρεια της Aιγύπτου με σκοπό την ανασκαφή των ερειπίων της τοποθεσίας  όπου μαρτύρησε ο Άγιος Mάρκος.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο ναυάγιο που βρέθηκε το 2001 στον ύφαλο El-Hassan, το οποίο θεωρείται ότι είναι το Mαρτύριο του Aγίου Mάρκου.

Σκοπός του Iνστιτούτου είναι η ανάδειξη της αρχαίας και μεσαιωνικής ιστορίας της Aλεξάνδρειας της Aιγύπτου.