Ελληνικό Ινστιτούτο Μελέτης και Έρευνας των Δυσκολιών Μάθησης

Αγορά εξοπλισμού
Αγορά εξοπλισμού, έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων και δημιουργία δικτυακού τόπου.

Tο Ινστιτούτο διοργανώνει εργαστήρια με αντικείμενο τις μαθησιακές δυσκολίες και το Σύνδρομο Eλλειμματικής Προσοχής. Tα εργαστήρια αποσκοπούν στην εκπαίδευση ατόμων ώστε να είναι σε θέση να διακρίνουν τις μαθησιακές δυσκολίες από τη νοητική υστέρηση, τα συναισθηματικά προβλήματα, τις  δυσκολίες όρασης και ακοής, και τα προβλήματα κοινωνικής ένταξης.