Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής

Έκθεση

Δωρεά για τη χρηματοδότηση της διοργάνωσης της 8ης Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων. 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, το οποίο ιδρύθηκε το 1995, αποσκοπεί στην προαγωγή του έργου της Ελληνικής αρχιτεκτονικής και στην προβολή του ρόλου της ως μέσο για τη δημιουργική ανάπλαση του Ελληνικού αστικού περιβάλλοντος.