Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων και χρηματοδότηση προγραμμάτων

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων και χρηματοδότηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ερευνών όσον αφορά τις επιδράσεις των διεθνών εξελίξεων στην ελληνική εξωτερική πολιτική.
 

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής είναι ένα μη κερδοσκοπικό ερευνητικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε το 1988. Στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην καταγραφή και την ερμηνεία των διεθνών εξελίξεων, στην παροχή έγκυρης και ανεξάρτητης πληροφόρησης στους διαμορφωτές πολιτικής, στην εκπαίδευση επαγγελματιών σε ποικίλους τομείς, και στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς υποθέσεις.