Ελληνικό Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης - Χρηματοδότηση προγραμμάτων - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελληνικό Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης

Χρηματοδότηση προγραμμάτων
Για τη στήριξη των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Ελληνικού Γενικού Προξενείου Κωνσταντινούπολης, για διάστημα τριών ετών, ενισχύοντας την προσπάθεια για εξωστρέφεια του ελληνικού πολιτισμού στην Κωνσταντινούπολη. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν την επέκταση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, την πρoώθηση της Βιβλιοθήκης Σακκουλίδη, καθώς και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
Από το φθινόπωρο του 2009, το Σισμανόγλειο Μέγαρο, όπου στεγάζεται το Ελληνικό Προξενείο Κωσταντινούπολης, χρησιμοποιείται για τη διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εκθέσεων, ερευνητικών συμποσίων, διαλέξεων, προβολών ταινιών και μουσικών εκδηλώσεων. Επιπλέον, το Σισμανόγλειο Μέγαρο φιλοξενεί το Ελληνικό Σπουδαστήριο, όπου διδάσκονται η ελληνική και η αρχαία ελληνική γλώσσα.