Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

Χρηματοδότηση προγράμματος
Δωρεά στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Προσφύγων και Μεταναστών.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην κοινωνική ένταξη μεταναστών δεύτερης γενιάς και απευθύνεται κυρίως σε νέους στην κρίσιμη ηλικία των 16-25 ετών, χωρίς όμως να αποκλείει και άλλες ηλικιακές ομάδες. Επιπλέον, το πρόγραμμα συμπληρώνει το νέο νόμο που προσφέρει ελληνική υπηκοότητα σε μετανάστες δεύτερης γενιάς. Ο πρώτος άξονας του προγράμματος αφορά τη διοργάνωση σειράς εργαστηρίων και σεμιναρίων με θέμα τον επαγγελματικό προσανατολισμό, νομικά ζητήματα και πρακτικές ενδυνάμωσης (συμπεριλαμβανομένων της συλλογικής εκπροσώπησης και της χρήσης δεξιοτήτων επικοινωνίας) και θα περιλαμβάνει τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, όπως της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, του Συνήγορου του Πολίτη και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ο δεύτερος άξονας του προγράμματος αφορά την ίδρυση Γραφείου Υποστήριξης Μεταναστών, το οποίο θα λειτουργήσει ως κέντρο για τους μετανάστες, παρέχοντας πληροφόρηση, νομική καθοδήγηση και ψυχολογική στήριξη.

Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών είναι ο μεγαλύτερος φορέας εκπροσώπησης μεταναστών στη χώρα, εκπροσωπώντας 24 ομάδες, καθώς και ο κύριος συνεργάτης της Πολιτείας σε όλα τα θέματα μετανάστευσης. Το Φόρουμ έχει λάβει μέρος σε πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα με κρατική ή Κοινοτική χρηματοδότηση, σε θέματα μετανάστευσης και με στόχο την κοινωνική ενδυνάμωση και την προστασία  των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών που διαμένουν στην Ελλάδα.