Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για την ενίσχυση θεατρικών παραστάσεων, χορού και μουσικής, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Ελληνικού Φεστιβάλ 2014.

Το Ελληνικό Φεστιβάλ ( Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου) ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό τη διοργάνωση μουσικών, θεατρικών κι άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, την έκδοση και τη διανομή περιοδικών, βιβλίων και άλλων εντύπων, και τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού για την προαγωγή των εκδηλώσεών του. Αποστολή του Φεστιβάλ είναι η δημιουργία πολιτιστικού διαλόγου και η καθιέρωση των απαραίτητων συνθηκών για τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες.