Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για τη μερική υποστήριξη του πρώτου πιλοτικού συνεταιρικού προγράμματος ΕΚΕ (Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) στην Ελλάδα, που εφαρμόζεται από την McCain Hellas σε συνεργασία με την HNCSR. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, οι μικροί πατατοπαραγωγοί που βρίσκονται στο χωριό Νότια της Πέλλας, θα λάβουν εκπαίδευση, συνεχή τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση των υποδομών τους, προκειμένου να παράγουν το πρώτο προϊόν της ΕΚΕ. 

Το σωματείο ΕΔΕΚΕ ιδρύθηκε το 2000 και επί του παρόντος απασχολεί 5 άτομα. Τα μέλη του ανέρχονται σε 117 επιχειρήσεις και 7 επιχειρηματικούς φορείς, που σημαίνει ότι αντιπροσωπεύει πάνω από 100.000 τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι ο μοναδικός οργανισμός που προωθεί και αναπτύσσει την έννοια της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα.