Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη ενός προγράμματος πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για την περιοχή της Δυτικής Αττικής.
Το Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης (Naturefriends Greece) ιδρύθηκε το 2007, και είναι ένας οργανισμός που ασχολείται με περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Ο κύριος στόχος του είναι να επιστήσει την προσοχή στον πολιτιστικό και στον φυσικό πλούτο της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής, υπογραμμίζοντας την αξία τους τόσο εντός όσο και εκτός της Ελλάδας, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις περιοχές αυτές.