Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία

Αγορά εξοπλισμού
Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού και επίπλωση της βιβλιοθήκης.

H Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία είναι μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης. Αριθμεί περισσότερα από 3.000 ξενόγλωσσα και ελληνικά ψυχαναλυτικά συγγράμματα.