Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής

Χρηματοδότηση προγράμματος
Χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 2008-2009.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή της ομάδας στο διεθνές συνέδριο ορεινής διάσωσης της IKAR, ένα πρόγραμμα συνεκπαίδευσης και άσκησης με την ομάδα  σκύλων έρευνας της τουρκικής Πολιτικής Προστασίας, εκπαίδευση στη Γαλλία για έρευνα και διάσωση σε χιονοστιβάδες, πιστοποίηση εκπαιδευμένων σκύλων για έρευνα σε ερείπια και ένα πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης παροχής πρώτων βοηθειών “Casualty Care”.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής ιδρύθηκε το 1988 και αποτελείται αποκλειστικά από εθελοντές. Τα πεδία δράσης της Ομάδας είναι ορεινές διασώσεις, αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών και ακραίων καιρικών φαινομένων, διασώσεις σε υγρό στοιχείο και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Ομάδα αριθμεί 280 εθελοντές, εκ των οποίων περίπου 180 είναι ενεργοί. Εκτός από τη συμβολή της σε περιστατικά διάσωσης ανά την Ελλάδα, η Ομάδα προσφέρει ολοκληρωμένη εξειδικευμένη εκπαίδευση στα μέλη της.