Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής

Αγορά εξοπλισμού
Δωρεά για την αγορά εξοπλισμού διάσωσης.  

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αττικής αποτελείται αποκλειστικά από εθελοντές. Τα πεδία δράσης της είναι ορεινές διασώσεις, διασώσεις σε υγρό στοιχείο, αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών και ακραίων καιρικών φαινομένων, και παροχή Πρώτων Βοηθειών. Η Ομάδα αριθμεί 450 ενεργά μέλη/εθελοντές.