Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

Χρηματοδότηση προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και αθλητικού προγράμματος Kid's Athletic.Tο πρόγραμμα επικεντρώνεται στη γνώση της ιστορίας του Παναθηναϊκού Σταδίου, τη βιωματική γνωριμία των μαθητών με τον αθλητισμό και τον Ολυμπισμό.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ιδρύθηκε το 1894, με σκοπό να επιβλέπει και να εξασφαλίζει την ανάπτυξη, προαγωγή και προστασία του Ολυμπιακού Κινήματος, του πνεύματος του «ευ αγωνίζεσθαι» και της εξωσχολικής σωματικής αγωγής, σύμφωνα με τις αρχές του Ολυμπιακού Ιδεώδους.