Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία - Υποτροφίες - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία

Υποτροφίες

Δωρεά για την υποστήριξη τεσσάρων υποτροφιών για νέους Έλληνες νεφρολόγους, για διάστημα δύο ετών, υπό την αιγίδα του European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association και της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας.