Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ)

Υποστήριξη προγράμματος
Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος Go Baby Go, που αφορά ένα προσαρμοσμένο όχημα κινητικότητας.