Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ)

Κατασκευαστικές εργασίες
Ανέγερση  βρεφονηπιακού σταθμού, παιδικού σταθμού και αιθουσών θεραπείας.

Tο Κέντρο παρέχει τις υπηρεσίες του σε 230 με 250 παιδιά τα οποία νοσηλεύονται ή βρίσκονται υπό ιατρική επίβλεψη (ορθοπεδική, νευρολογική, παιδιατρική και οφθαλμολογική).