Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ)

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων και αγορά οχημάτων
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων, αγορά εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και τεσσάρων λεωφορείων.

Το EΛEΠAΠ ιδρύθηκε το 1937 και έχει παραρτήματα στην Aθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Xανιά, τα Iωάννινα, τον Bόλο και το Aγρίνιο. Διαθέτει προσωπικό 245 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και προσφέρει θεραπεία σε  περισσότερα από 91.000 παιδιά με κινητικά προβλήματα και αναπηρίες.