Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ)

Χρηματοδότηση προγράμματος
Δημιουργία ημερήσιου προγράμματος για παιδιά κάτω των πέντε ετών που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση και ψυχοκινητική καθυστέρηση.