Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ)

Ανέγερση ορόφου
Κατασκευή ενός επιπλέον ορόφου στο Kέντρο Eπαγγελματικής Kατάρτισης και  αγορά εξοπλισμού.

Το Κέντρο εκπαιδεύει απόφοιτους λυκείου και νέους με αναπηρίες. Διδάσκονται μαθήματα όπως η σύγχρονη οργάνωση γραφείου και τα ηλεκτρονικά MME.