Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ)

Ανακαίνιση
Για τη μετατροπή του ισογείου του κτιρίου της ΕΛΕΠΑΠ στα Ιωάννινα, με σκοπό τη δημιουργία τριών νέων τάξεων, προκειμένου η ΕΛΕΠΑΠ να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξανόμενη ζήτηση των υπηρεσιών της από παιδιά και ενήλικες με ειδικές ανάγκες. 

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών (ΕΛΕΠΑΠ) ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1937, Σήμερα, λειτουργεί 6 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα, βοηθώντας περισσότερα από 1.600 παιδιά με αναπηρίες ετησίως. Το παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1981 και εξυπηρετεί σήμερα 110 παιδιά με ειδικές ανάγκες. Είναι κέντρο ανοικτής περίθαλψης που έχει στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για θεραπεία, εκπαίδευση, αποκατάσταση και ένταξη στην κοινωνία παιδιών μέχρι 16 ετών με εγκεφαλική παράλυση, ψυχοκινητική καθυστέρηση, σύνδρομα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, κ.α. Προσφέρει δύο ειδών προγράμματα: προγράμματα πρώιμης παρέμβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας, και δημιουργικές δραστηριότητες για ενήλικες.