Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη της αναβάθμισης του ιστότοπου της Εταιρείας και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για δασκάλους που θα λάβουν χώρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλία και την Κρήτη.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπική οργάνωση στην Αθήνα το 1986 και αριθμεί περισσότερα από 1.000 μέλη. Η Εταιρεία εκδίδει ένα επιστημονικό περιοδικό και οργανώνει σεμινάρια, εκδηλώσεις, καθώς και ένα ετήσιο επιστημονικό συνέδριο.