Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας

Αγορά εξοπλισμού
Κάλυψη λειτουργικών εξόδων, αγορά εξοπλισμού και έξοδα βιβλιοθήκης.

H Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας είναι η μόνη εταιρεία αυτού του είδους στην Eλλάδα. Σκοπός της είναι η εκπαίδευση ψυχοθεραπευτών και ψυχιάτρων. Στην Εταιρεία γίνονται επίσης σεμινάρια με αντικείμενο τις νέες τεχνικές και τις μεθόδους που αναπτύσσονται στο πεδίο της ψυχαναλυτικής θεραπείας. Η βιβλιοθήκη της Εταιρείας αριθμεί 4.500 ψυχαναλυτικά και ψυχιατρικά συγγράμματα, καθώς και πολλά επιστημονικά περιοδικά.