Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού - Υποστήριξη προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη του προγράμματος «Μονοπάτια Πολιτισμού»: για τη δημιουργία ενός δικτύου μονοπατιών στην περιοχή της Ξάνθης, με στόχο την ενίσχυση του τοπικού πολιτιστικού τουρισμού.

Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ιδρύθηκε το 1972. Στόχος της ήταν να ενισχύσει το ενδιαφέρον των Ελλήνων πολιτών όσον αφορά την αξία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς τους, καθώς και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της διατήρησης της οικολογικής ισορροπίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία συμμετέχει σε ένα ευρύ φάσμα δράσεων: προτείνει και προωθεί περιβαλλοντικές πολιτικές, εργάζεται για τη διατήρηση των φυσικών οικότοπων και των τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, την προστασία μνημείων, παραδοσιακών οικισμών και ιστορικών τόπων και την προώθηση της ευαισθητοποίησης.