Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Χρηματοδότηση προγράμματος
Μερική χρηματοδότηση του προγράμματος «Μνημεία υπό Απειλή».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή μνημείων που βρίσκονται υπό απειλή, καθώς και την ηλεκτρονική τους ταξινόμηση σε μια διαδραστική βάση δεδομένων, που θα είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο.  

Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ιδρύθηκε το 1972, με σκοπό την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των Ελλήνων για την αξία της πολιτιστικής και φυσικής τους κληρονομιάς, καθώς και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό δραστηροποιείται σε πολλούς τομείς, όπως η διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής, η διάσωση βιοτόπων και τοπίων φυσικής ομορφιάς, η διάσωση μνημείων, παραδοσιακών οικισμών και ιστορικών τόπων και η σχετική ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.