Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού - Εργασίες αποκατάστασης - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Εργασίες αποκατάστασης
Ενίσχυση για την αποκατάσταση του καθολικού της Μονής της Αγίας Κυριακής στην Aίγινα.

Η Μονή είναι ένα από τα 35 μοναστήρια της Παλαιοχώρας, το οποίο κτίστηκε μετά την πτώση του Βυζαντίου. Τα μοναστήρια βρίσκονται σε οχυρωμένο λόφο, ο οποίος προστάτευε τους κατοίκους του νησιού από τις επιδρομές των Σαρακηνών και άλλων εισβολέων.