Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες (EEN)

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για τη δημιουργία ενός διαδικτυακού λεξικού για τις Νευροεπιστήμες. Το λεξικό είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα της Wikipedia, το οποίο θα εμπλουτίζεται σταδιακά με τις γνώσεις αναγνωρισμένων επαγγελματιών και θα ενημερώνεται τακτικά. Το εργαλείο θα διευκολύνει το έργο όλων των ερευνητών, φοιτητών και επαγγελματιών του τομέα. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κανένα ολοκληρωμένο λεξικό ιατρικής ορολογίας για τις Νευροεπιστήμες στην ελληνική γλώσσα.

Η Ελληνική Εταιρεία για τις Νευροεπιστήμες (EEN) ιδρύθηκε το 1985 και είναι μέλος του Federation of European Neuroscience Societies και του International Brain Research Organization. Η ΕΕΝ αποσκοπεί στην προώθηση της εκπαίδευσης και της έρευνας στις Νευροεπιστήμες, καθώς και στην πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις ασθένειες του εγκεφάλου. Αριθμεί περίπου 350 μέλη, κυρίως φοιτητές, ερευνητές, κλινικούς ιατρούς και ψυχολόγους, οι οποίοι εργάζονται σε πανεπιστήμια και νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα.