Ελληνική Επιτροπή Σπουδών ΝΑ. Ευρώπης

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων

Δωρεά για την υποστήριξη του κόστους των μισθών των καθηγητών ξένων γλωσσών της Επιτροπής, για περίοδο ενός έτους.

Η Ελληνική Επιτροπή Σπουδών ΝΑ. Ευρώπης είναι ένα επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1963 ως μέλος της Διεθνούς Ένωσης Σπουδών ΝΑ. Ευρώπης, υπό την αιγίδα της UNESCO, με στόχο να φέρει σε επαφή επιστήμονες στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.