Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία

Έκδοση
Χρηματοδότηση έκδοσης εορταστικού τόμου σχετικά με αρχαιολογικά ευρήματα. 

Ο τόμος περιέχει συλλογή αρχαιολογικών ευρημάτων των τελευταίων είκοσι ετών από χώρους ανασκαφών στην Eλλάδα, οι οποίες έχουν γίνει από Έλληνες και ξένους ερευνητές (University of California, Ohio State, Princeton University και Oxford University).