Ελληνική Επιγραφική Εταιρεία

Έκδοση
Χρηματοδότηση έκδοσης λεξικού γεωγραφικών όρων και τοπονυμίων στην Πελοπόννησο.