Ελληνική Ένωση Σκαφών Optimist

Αγορά σκαφών

Αγορά 40 ιστιοπλοϊκών σκαφών τύπου Optimist, τα οποία διανεμήθηκαν σε παιδιά σε ιστιοπλοϊκούς ελληνικούς συλλόγους.

H Ελληνική Ένωση Σκαφών Optimist ιδρύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Σκοπός της είναι η διδασκαλία της ιστιοπλοΐας σε παιδιά ηλικίας 8 έως 14 ετών, μέσω σκαφών τύπου optimist.