Ελληνική Αστυνομία

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την υποστήριξη αγοράς αναλωσίμων για τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ιδρύθηκε με στόχο την ανταπόκριση στις ανάγκες και στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης των πολιτών της Αττικής.