Ελλάδα Καθαρή

Χρηματοδότηση προγράμματος

Χρηματοδότηση της διεξαγωγής ενός εθελοντικού προγράμματος με τίτλο Clean Up the Mediterranean. Μέσω αυτού του προγράμματος καθαρίστηκαν 20 ακτές σε όλη την Ελλάδα.
 
Ο σκοπός του προγράμματος ήταν εκπαιδευτικός και περιβαλλοντικός και απέβλεπε κυρίως στην ενημέρωση των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα για τις επιβλαβείς επιπτώσεις των απορριμμάτων στο περιβάλλον. Εκτός από τους μαθητές, στο πρόγραμμα συμμετείχαν και εθελοντές από τις τοπικές κοινότητες.
 
Η περιβαλλοντική οργάνωση «Ελλάδα Καθαρή» ιδρύθηκε το 1993 στην Αθήνα με σκοπό να βελτιώσει την περιβαλλοντική κατάσταση στη χώρα. Οι προσπάθειές της επικεντρώνονται σε τρεις τομείς: εθελοντικά προγράμματα, έρευνα και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Από την ίδρυση της Οργάνωσης, πάνω από 100 επιτυχημένοι καθαρισμοί έχουν πραγματοποιηθεί σε ακτές και λιμάνια, ποταμούς, πάρκα και πόλεις.