ΕΛΙΖΑ – Εταιρία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού

Υποστήριξη προγράμματος

Δωρεά για την υποστήριξη της του προγράμματος «Ασφαλές Άγγιγμα» στην Ελλάδα.

Η «ΕΛΙΖΑ – Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού» ιδρύθηκε το 2008, με σκοπό την προστασία, τη θεραπεία και την αποκατάσταση παιδιών που έχουν πέσει ή κινδυνεύουν να πέσουν θύματα κακοποίησης. Ο Οργανισμός έχει ιδρύσει ξενώνα φιλοξενίας παιδιών-θυμάτων κακοποίησης, σε συνεργασία με τα Παιδικά Χωριά SOS.