Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών, Γηροκομείον-Πτωχοκομείον

Τεχνικές εργασίες
Τεχνικές εργασίες για την κατασκευή υπόγειου δικτύου ύδρευσης, πυρόσβεσης, τηλεφωνικής εγκατάστασης και τηλεόρασης.

Στο γηροκομείο στεγάζονται ηλικιωμένα άτομα που δεν μπορούν να ζήσουν μόνα τους ή δεν έχουν οικογένεια.