Εκπαίδευση στην Κοινωφελή Δράση - Χρηματοδότηση προγράμματος - Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Εκπαίδευση στην Κοινωφελή Δράση

Χρηματοδότηση προγράμματος
Για την ανάπτυξη δύο αλληλοσυμπληρούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αναφορικά με το ρόλο της φιλανθρωπίας, των ΜΚΟ και των κοινωφελών Ιδρυμάτων.

Με γνώμονα την ανάγκη για τη δημιουργία μίας εκτεταμένης φιλανθρωπικής κουλτούρας, η οποία θα συμβάλει στην ανακούφιση των πληγέντων, ειδικά κατά την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κρίση, το ΙΣΝ ανέλαβε την πρωτοβουλία να ιδρύσει δύο αλληλοσυμπληρούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα. Σκοπός των εν λόγω προγραμμάτων είναι η προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης, των δραστηριοτήτων ανεύρεσης πόρων και του εθελοντισμού, προκειμένου να καλυφθεί η έλλειψη στελεχών ΜΚΟ με επαρκή εμπειρία. 
 
Το πρώτο πρόγραμμα περιλαμβάνει διατμηματικό μάθημα με θέμα την κοινωνική αλληλεγγύη και τη διαχείριση ΜΚΟ, το οποίο θα προσφέρεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές από τέσσερα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας. 

Το δεύτερο πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία Φθινοπωρινής Σχολής, με σκοπό την εκπαίδευση στελεχών ελληνικών ΜΚΟ στην ανεύρεση πόρων και την επιτυχημένη υλοποίηση προγραμμάτων.

Το πρώτο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και το δεύτερο υπό την αιγίδα του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.