Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας «Παναγία η Οδηγήτρια»

Ανέγερση ορόφου
Κατασκευή ενός επιπλέον ορόφου, αγορά επίπλωσης και εξοπλισμού.

Το ίδρυμα «Παναγία η Οδηγήτρια»  ιδρύθηκε το 1978. Σκοπός του είναι να παρέχει στέγη, τροφή και φροντίδα σε ορφανά και εγκαταλειμμένα κορίτσια, όπως και σε κορίτσια από πολύ φτωχές οικογένειες οι οποίες αδυνατούν να τα φροντίσουν.