Εκδόσεις Τζεϊ & Τζεϊ Ελλάς

Έκδοση

Χρηματοδότηση έκδοσης του βιβλίου Εν καιρώ πολέμου με αντικείμενο τα ελληνικά εμπορικά πλοία που βυθίστηκαν κατά τη διάρκεια του B΄ Παγκοσμίου Πoλέμου