Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ

Έκδοση

Χρηματοδότηση έκδοσης του βιβλίου Σημαντικές Στιγμές στην Eλληνική Aρχαιολογία, το οποίο αναφέρεται στις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην Eλλάδα κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα. Τουλάχιστον είκοσι από τις ανασκαφές που αναφέρονται στο βιβλίο είναι ιδιαίτερης σημασίας για την ελληνική αρχαιολογία, ενώ οι υπόλοιπες ήταν καθοριστικής σημασίας για την κατανόηση της ευρωπαϊκής ιστορίας.