Εκδόσεις Αργώ

Ενίσχυση έκδοσης
Ενίσχυση, με την αγορά αντιτύπων, της καταγραφής και της δημοσίευσης μελέτης για τα πλοία που κατασκευάστηκαν από Έλληνες ιδιοκτήτες κατά τη χρονική περίοδο 1948-1980.