Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών Καλλιθέας

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αντικατάσταση του εξοπλισμού παιδικής χαράς.

Το Ειδικό Νηπιαγωγείο για τους Τυφλούς (Special Kindergarten for the Blind) είναι κομμάτι μίας μεγάλης πρωτοβουλίας που αποτελείται από προγράμματα για τυφλά παιδιά, παιδιά με προβλήματα όρασης, κωφάλαλα παιδιά και τυφλά παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες.