Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρούπολης

Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για τη δημιουργία μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, καθώς και για την παροχή εκπαιδευτικού υλικού και άλλων πηγών ενημέρωσης για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτές.