Ειδικό Νηπιαγωγείο Δημοτικό Σχολείο Κωφών - Βαρήκοων Αργυρούπολης

Όχημα

Δωρεά για τη χρηματοδότηση της αγοράς ενός σχολικού λεωφορείου.

Το Ειδικό Νηπιαγωγείο Δημοτικό Σχολείο Κωφών - Βαρήκοων Αργυρούπολης ιδρύθηκε το 1985 με στόχο την παροχή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κωφά παιδιά και μαθητές με προβλήματα ακοής, ηλικίας 4 έως 15 ετών.